Każdy klient oraz każda obsługiwana przez nas sprawa jest traktowana indywidualnie. Staramy się znaleźć optymalne rozwiązania problemów z jakimi zmierzają się nasi klienci. Służymy pomocą zarówno w przypadku doraźnych zagadnień jak również przy realizacji złożonych projektów.


W ramach naszej obsługi prawnej proponujemy Naszym Klientom wszystkie możliwe formy obsługi prawnej: poczynając od okazjonalnych porad prawnych, poprzez prowadzenie konkretnych projektów, aż po stałą obsługę. Tak szeroki wachlarz dostępnych rozwiązań oznacza naszą elastyczność oraz optymalizację Państwa kosztów.

Zajmujemy się w szczególności kompleksową obsługą prawną, realizacją jednorazowych projektów, pośrednictwem w negocjacjach, opiniowaniem i sporządzaniem umów oraz zastępstwem procesowym w postępowaniu sądowym i administracyjnym.Szczególne obszary prawa obejmuje:
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze – wieloletnia praktyka obejmująca
  • Tworzenie spółek – dopasowanie odpowiednich form prawnych do potrzeb klienta
  • Bieżąca obsługa prawna – zastępstwo procesowe, opinie prawne, sporządzanie i korekta umów etc.
  • Obsługa spółek giełdowych w zakresie prawa o ofercie publicznej i obrocie instrumentami finansowymi
  • Prawo upadłościowe i naprawcze – praca z syndykiem masy upadłości
 • Prawo bankowe – doświadczenie wynikające z wieloletniej pracy w banku jak również obsługi oddziałów banków
 • Obrót nieruchomościami ( proces inwestycyjny) – współpraca zarówno z biurami projektowymi jak i działającymi na rynku deweloperami
 • Ochrona własności intelektualnej – współpraca z kancelarią patentową
 • Prawo administracyjne

 

ul. Św. Krzyża 16/12
31-023 Kraków

Tel. 12 425 23 70
Fax 12 425 23 79
biuro@kancelaria-plonka.pl


dol_fixet